October 2012SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1

2

8:00 PM
Shear Madness

3

8:00 PM
Shear Madness

4

8:00 PM
Shear Madness

5

8:00 PM
Shear Madness

6

6:00 PM
Shear Madness
9:00 PM
Shear Madness

7

3:00 PM
Shear Madness
7:00 PM
Shear Madness

8

9

8:00 PM
Shear Madness

10

8:00 PM
Shear Madness

11

8:00 PM
Shear Madness

12

8:00 PM
Shear Madness

13

6:00 PM
Shear Madness
9:00 PM
Shear Madness

14

3:00 PM
Shear Madness
7:00 PM
Shear Madness

15

16

8:00 PM
Shear Madness

17

8:00 PM
Shear Madness

18

8:00 PM
Shear Madness

19

8:00 PM
Shear Madness

20

6:00 PM
Shear Madness
9:00 PM
Shear Madness

21

3:00 PM
Shear Madness
7:00 PM
Shear Madness

22

23

7:30 PM
War Horse
8:00 PM
Shear Madness

24

7:30 PM
War Horse
8:00 PM
Shear Madness

25

7:30 PM
War Horse
8:00 PM
Shear Madness

26

7:30 PM
War Horse
8:00 PM
Shear Madness

27

1:30 PM
War Horse
6:00 PM
Shear Madness
7:30 PM
War Horse
9:00 PM
Shear Madness

28

1:30 PM
War Horse
3:00 PM
Shear Madness
7:00 PM
Shear Madness
7:30 PM
War Horse

29

30

7:30 PM
War Horse
Sign Interpreted Icon
8:00 PM
Shear Madness

31

7:30 PM
War Horse
Audio Described Icon
8:00 PM
Shear Madness

Calendar Icons

Sign-InterpretedPerformance
Sign-Interpreted
Audio Described Performance
Audio Described
Open-Captioned Performance
Captioned
Sensory-Friendly Performance
Sensory-Friendly
Donor
Presale for donors
WNO Subscriber
Presale for WNO Subscribers
NSO Subscriber
Presale for NSO Subscribers
MyTix Performance
On sale to MyTix members