October 2014SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
   

1

7:30 PM
Evita

8:00 PM
Shear Madness

2

7:30 PM
Evita

8:00 PM
Shear Madness

3

7:30 PM
Evita

Open Caption Icon
8:00 PM
Shear Madness

4

1:30 PM
Evita

6:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

9:00 PM
Shear Madness

5

1:30 PM
Evita

Audio Described Icon
3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

6

7

7:30 PM
Evita

Audio Described Icon
8:00 PM
Shear Madness

8

7:30 PM
Evita

8:00 PM
Shear Madness

9

7:30 PM
Evita

Audio Described Icon
8:00 PM
Shear Madness

10

7:30 PM
Evita

Sign Interpreted Icon
8:00 PM
Shear Madness

11

1:30 PM
Evita

Audio Described Icon
6:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

9:00 PM
Shear Madness

12

1:30 PM
Evita

5:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

Audio Described Icon
8:00 PM
Shear Madness

13

14

7:30 PM
Evita

Sign Interpreted Icon
8:00 PM
Shear Madness

15

7:30 PM
Evita

8:00 PM
Shear Madness

16

7:30 PM
Evita

8:00 PM
Shear Madness

17

7:30 PM
Evita

Open Caption Icon
8:00 PM
Shear Madness

18

1:30 PM
Evita

6:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

9:00 PM
Shear Madness

19

1:30 PM
Evita

Audio Described Icon Open Caption Icon
3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Evita

20

21

5:00 PM
Shear Madness

8:00 PM
Shear Madness

22

8:00 PM
Shear Madness

23

8:00 PM
Shear Madness

24

8:00 PM
Shear Madness

25

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

26

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

27

28

8:00 PM
Shear Madness

29

8:00 PM
Shear Madness

30

8:00 PM
Shear Madness

31

8:00 PM
Shear Madness

Calendar Icons

Sign-InterpretedPerformance
Sign-Interpreted
Audio Described Performance
Audio Described
Open-Captioned Performance
Captioned
Sensory-Friendly Performance
Sensory-Friendly
Donor
Presale for donors
NSO Subscriber
Presale for subscribers
MyTix Performance
On sale to MyTix members