December 2013SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

1

2

3

8:00 PM
Shear Madness

4

8:00 PM
Shear Madness

5

2:00 PM
Shear Madness

8:00 PM
Shear Madness

6

8:00 PM
Shear Madness

7

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

8

9

10

8:00 PM
Shear Madness

11

8:00 PM
Shear Madness

12

8:00 PM
Shear Madness

13

8:00 PM
Shear Madness

14

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

15

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

16

17

7:30 PM
Elf The Musical

8:00 PM
Shear Madness

18

7:30 PM
Elf The Musical

8:00 PM
Shear Madness

19

7:30 PM
Elf The Musical

8:00 PM
Shear Madness

20

7:30 PM
Elf The Musical

8:00 PM
Shear Madness

21

1:30 PM
Elf The Musical

6:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

9:00 PM
Shear Madness

22

1:30 PM
Elf The Musical

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

23

24

25

5:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

26

1:30 PM
Elf The Musical

Audio Described Icon
2:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

Audio Described Icon
8:00 PM
Shear Madness

27

7:30 PM
Elf The Musical

Audio Described Icon Open Caption Icon Sign Interpreted Icon
8:00 PM
Shear Madness

28

1:30 PM
Elf The Musical

Audio Described Icon
6:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

9:00 PM
Shear Madness

29

1:30 PM
Elf The Musical

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

7:30 PM
Elf The Musical

30

8:00 PM
Shear Madness

31

6:00 PM
Shear Madness

8:00 PM
Elf The Musical

9:00 PM
Shear Madness

Calendar Icons

Sign-InterpretedPerformance
Sign-Interpreted
Audio Described Performance
Audio Described
Open-Captioned Performance
Captioned
Sensory-Friendly Performance
Sensory-Friendly
Donor
Presale for donors
NSO Subscriber
Presale for subscribers
MyTix Performance
On sale to MyTix members