September 2013SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

1

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

2

3

8:00 PM
Shear Madness

4

8:00 PM
Shear Madness

5

8:00 PM
Shear Madness

Sign Interpreted Icon

6

8:00 PM
Shear Madness

7

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

8

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

9

10

8:00 PM
Shear Madness

11

8:00 PM
Shear Madness

12

8:00 PM
Shear Madness

13

8:00 PM
Shear Madness

14

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

15

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

16

17

8:00 PM
Shear Madness

18

8:00 PM
Shear Madness

19

8:00 PM
Shear Madness

20

8:00 PM
Shear Madness

21

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

22

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

23

24

8:00 PM
Shear Madness

25

8:00 PM
Shear Madness

26

8:00 PM
Shear Madness

27

8:00 PM
Shear Madness

28

6:00 PM
Shear Madness

9:00 PM
Shear Madness

29

3:00 PM
Shear Madness

7:00 PM
Shear Madness

30

Calendar Icons

Sign-InterpretedPerformance
Sign-Interpreted
Audio Described Performance
Audio Described
Open-Captioned Performance
Captioned
Sensory-Friendly Performance
Sensory-Friendly
Donor
Presale for donors
NSO Subscriber
Presale for subscribers
MyTix Performance
On sale to MyTix members